Satellitt Internet NASSAT ® DSNG, Streaming for produksjonSatellitt Internett for Produksjon - DSNG | NASSAT ®

Satelitt Internett Produksjon - DSNG

NASSAT I + D + i har utviklet en bestemt kommunikasjonsprotokoll via satellittoverføring / mottak av audiovisuelt innhold. Gjelder til mobil eller transportabelt utstyr.

Alt dette omsettes til profesjonelle tjenester, stabil overføring, fravær av latency uten reservasjon.

Produksjonsspesifikke løsninger - DSNG

Peker Automatisert Phone System. Funksjoner:

Mobile Internet Satellite Strip

Transportable System. Funksjoner:

Transportable satellitt Internett shoots

teknisk support


Eksempel på en typisk satellittforbindelse ordningen ...

Satelitt Internett Scheme DSNG