Internet Satellite Antenner Automatic OrientationCode of Ethics NASSAT

Etikk og god praksis

Innledning

De etiske prinsipper som styrer våre handlinger også ligge til grunn for vårt bilde av solid og pålitelig selskap.
Denne Code of Ethics oppfyller retningslinjene som skal følges i aksjon for å realisere faglige etiske standarder stadig høyere i utøvelsen av vår virksomhet. Det gjenspeiler vår kulturelle identitet og våre forpliktelser i markedene vi opererer.

Omfang

Denne etiske regler gjelder for alle styremedlemmer og ansatte i NASSAT.

Generelle prinsipper

NASSAT er overbevist om at for å konsolidere og utvikle seg, må være basert på forretningsmessige mål og strenge etiske prinsipper som deles av ledere og ansatte i selskapet.

Vi agerer i markedet for ny teknologi basert på utseende kontinuerlig utvikling, ledelse ytelse og kundetilfredshet. Blant våre viktigste mål er å opprettholde omdømmet for solid, pålitelig, klar over vårt samfunnsansvar og næringsliv, ønsker å få resultater på en ærlig, rettferdig, juridisk og gjennomsiktig.

Våre handlinger alltid skal være varig merket av integritet, tillit og lojalitet, og respekt og fremming av mennesket, personvern, individualitet og verdighet. Vi avviser enhver tilnærming styrt av fordommer knyttet til opprinnelsen, etnisitet, religion, klasse, kjønn, hudfarge, alder, funksjonshemming eller noen annen form for diskriminering.

Vi tror på viktigheten av samfunnsansvar som et selskap forpliktet til lokalsamfunnene der det opererer, og at dette ansvaret utøves fullt når vi bidrar til handlinger for disse samfunnene.

Ledere og ansatte må forplikte seg til å sikre verdier og bilde av selskapet, opprettholde en holdning støtte som bilde og de verdier og handle i forsvar av interessene til kundene og Selskapet. Jakten på utviklingen av vårt selskap må være basert på disse prinsippene, med tillit til at våre handlinger styres av de høyeste etiske standarder og strenge respekt for loven.

Ansvarsområdet ledere

Det er opp til administrerende direktører i selskapet, i utøvelsen av sin virksomhet:

Faglig og personlig integritet

Customer Relations

Relasjoner på arbeidsplassen

Offentlig sektor Relations

Relasjoner med leverandører

Relasjoner med konkurrenter

Management Code of Ethics

Etikkutvalget

Sluttbestemmelser

Fremlegging og samsvar med reglene for oppførsel er gitt i rundskriv interne regler.